Toiminnan filosofia

Kiuruveden Kiekon toimintalinja

KIURUVEDEN KIEKON VISIO

Kiuruveden kiekko on paikkakunnalla aktiivisesti toimiva ja kehittyvä seurayhteisö, jonka toimintaan osallistuu noin 200 jääkiekon harrastajaa. Seuran junioritoiminta on kasvatuksellisesti arvioituna kansallisesti hyvää tasoa. Seura kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria harrastamaan liikuntaa jääkiekon parissa taitotasoon katsomatta ja korostaa toiminnassaan kasvatuksellisia tavoitteita. Kilpaurheilullisesti Kiuruveden kiekko tarjoaa yksilöille mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa jääkiekkoilijoina mahdollista tulevaa kilpailu-uraa varten. Seuran joukkueet ovat alueellisesti arvioituna taidoiltaan hyvällä tasolla.

 

KIURUVEDEN KIEKON EETTISET LINJAUKSET

Toiminnan eettisen pohjan lähtökohdat pohjautuvat Nuoren Suomen kokoamiin lasten ja nuorten urheilun eettisiin linjauksiin. Näitä linjauksia mukauttamalla on koottu räätälöity eettinen linjaus juuri Kiuruveden kiekon toimintaa tukevaksi. Eettisen linjauksen muodostavat seuraavat teesit:

  • Kannustamme kaikkia lapsia ja nuoria harrastamaan liikuntaa jääkiekon parissa taitotasoon katsomatta. Toimintamme on tasapuolista kaikkia osallistujia kohtaan ja tarjoaa harrastajille iloa ja mielihyvää osallistumisen, oppimisen ja kehittymisen keinoin.
  • Seuramme ohjaajat ovat koulutettuja ja motivoituneita tehtäviinsä. Ohjaajat toimivat seuran toimintalinjauksen mukaisesti ja tähtäävät itsensä ja joukkueensa sekä pelaajiensa kehittämiseen.
  • Toiminnassa korostetaan kasvatuksellisten asioiden tärkeyttä. Joukkueita ja yksilöitä ohjataan hyvään käyttäytymiseen, suvaitsevaisuuteen, vahvaan itsetuntoon, tunteitten hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen joukkueurheilun tarjoamien tilanteiden avulla.
  • Kannustamme jääkiekkoilevia lapsia ja nuoria terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin.

 

KIURUVEDEN KIEKON TAVOITTEET

Pienen kaupungin urheiluseurana Kiuruveden Kiekon tavoite on saavuttaa arvostettu asema harrastajien, kaupunkilaisten ja valtakunnallisen ”jääkiekkoväen” parissa. Lisäksi seuraavien vuosien tavoitteena on harrastajamäärien kasvattaminen tasolle, jolla ikäkausijoukkueiden muodostaminen aina C-ikäluokkaan saakka on mahdollista.

Kasvatukselliset tavoitteet

Kiuruveden kiekon kasvatuksellisiin tavoitteisiin kuuluu hyvien tapojen, toisten kunnioittamisen ja urheilullisen elämäntavan vaaliminen. Toiminnassa kiinnitetään huomiota hyvään käyttäytymiseen harrastuksen parissa niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Toisten ihmisten hyväksyminen ja kunnioittaminen sekä reilun pelin aate ohjaavat toimintaa yleisesti. Lapsia ja nuoria ohjataan urheilulliseen elämäntapaan harjoittelun, levon, ravinnon ja hygienian osalta.

Urheilulliset tavoitteet

Kiuruveden kiekon urheilulliset tavoitteet linjataan Nuoren Suomen lasten ja nuorten urheilun eettisten periaatteiden ohjaamina. Varsinaisia kilpailullisia tavoitteita ei joukkuekohtaisesti aseteta vaan urheilulliset tavoitteet ymmärretään itse lajissa kehittymisen ja oppimisen saavuttamisena. Kiuruveden kiekon urheilullisiin tavoitteisiin seuraavina vuosina kuuluu taidoiltaan tasaisten vahvojen yksilöiden avulla kehittyvien taitavien joukkueiden vahva menestys alueellisissa sarjoissa, lahjakkaitten pelaajien auttaminen mahdolliselle urheilu-uralle ja vahvan omaleimaisen jääkiekkokulttuurin rakentaminen paikkakunnalle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi seurassa tehdään jatkuvaa kehitys- ja koulutustyötä sekä arvioidaan toimintaa soveltuvin väliajoin kehityksen seuraamiseksi ja varmistamiseksi.

 

 

PELAAJA

VALMENTAJA JA

OHJAAJA

ÄITI JA ISÄ

Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en koska vanhemmat tai valmentajat haluavat.

 

Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.

 

Käyttäydyn maltillisesti -tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta.

 

Kunnioitan vastustajaani.

 

Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja.

 

Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen.

 

Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille.

 

Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua ja annan sille heidän ansaitsemansa arvostuksen.

 

Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita mielenkiinnon kohteita.

 

Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia.

 

Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia.

 

Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa.

 

Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni.

 

Teen kaikkeni, että pelaajat saavat yhtäläisen tasapuolisen huomion.

 

Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa, hyvän pelin edistämiseksi.

 

Koulutan itseäni valmentajana.

 

 

Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.

 

Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.

 

Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen.

 

Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista.

 

En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.

 

Annan tunnustusta sekä oman että vastustajan joukkueen hyville suorituksille.

 

En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.

 

Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi.

 

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Operaatio Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten vanhempien ja seuran ohjaajien kesken siitä, millaista lasten toiminta seurassa tulisi olla, jotta sekä lapset ja vanhemmat ovat tyytyväisiä. Pelisääntö keskusteluissa sovitaan mm. siitä, että joukkueessa kaikki lapset pääsevät pelaamaan (osallistumaan) yhtä paljon. Pelisäännöt toimitetaan valmennuspäällikölle. Pohditaan sitä, miten aikuiset voivat kannustaa lapsia harrastuksessa ja minkälaisia tavoitteita lasten toiminnan pitäisi sisältää.

Tämän lisäksi pelaajat sopivat ohjaajien avustuksella oman joukkueensa pelisäännöistä, joissa otetaan huomioon heidän omat toiveensa toisiaan, ohjaajia ja harrastustaan kohtaan. Jokaisen joukkueen tulee käydä läpi nämä keskustelut syyskaudella toiminnan alkaessa ja toimittaa niistä tehdyt Pelisääntösopimukset valmennuspäällikölle, sekä lähettää kopio-osan Nuoreen Suomeen. Sieltä puolestaan lähetetään tunnustuksena Operaatio Pelisääntöihin osallistumisesta oheismateriaalia joukkueen käyttöön.